Bådtest. BiD 8/79.
Af Svend W. Carlsen M Fotos: Per Hjort

Et herligt træskiv er markedets billigste 10-meter.

Som selvbygger - eller medbygger - kan man blive ejer af en fuldblods moderne 10-meter for omkring 80.000 kr. Sejlegenskaberne er fortrinlige, og den uforfalskede træskibsatmosfære giver fornemmelse af luksusbåd.

For mange af os er erindringen om barndommens sommer forbundet med at ligge på ryggen i en gammel træjolle og kigge op i de drivende skyer, mens vandet klukker langs bådens klinkbyggede sider. Den stille klukken og duften af træ og lak er blevet indbegrebet af frihed og måske med i den drøm, som bevirker, at vi kaster alle fornuftige overvejelser over bord og beslutter os til at købe "skiv".

Med farvestrålende brochurer i hånden - stillet over for et højglanset fribord og hele den tilvante typehuskomfort og møblering - er det nemt for den dygtige sælger at overbevise os: "Vedligeholdelsesfri", "Ståhøjde", "vinderbåd" osv. Drømmen puttes over i baghovedets underbevidsthed, og gradvis tilpasser man sig styrenduft og påklistret vinyl-garnering. Man kæmper alvorsfuldt i aftenmatcher og ø-sejladser, råber ad familie og venner og savner tilsyneladende slet ikke længere den stille klukken.

Det virker derfor næsten som et chok at komme om bord i Boheme 10 m fra Dantec i Assens. Barndommens ferielyde i en smuk, langt skrog

Hvad er det for en båd?

Boheme 10 m er en familiesportsbåd i slægt med Børresens BB-10, Scankap 99, Aphrodite 101, OL 1006, bådtyper, hvor sejlglæde og fart er prioriteret før ståhøjde og dinettearrangementer.

På mange måder er det en traditionel bådtype i Skandinavien, men bedre konstruktionsviden og ændrede måleregler har styret udviklingen i en fornuftig retning væk fra de meget tungt belastede sylespidse vandvogne, som nok vandt kapsejladser, men i øvrigt bedst kunne lide skærgårdens flade vand.

Det er ganske morsomt, at vi i det lille Danmark har forstået af udvikle en så velsejlende bådtype med Ylva og Molich X m som gode eksempler, hvor de bedste traditioner og nyeste viden og erfaringer er gået op i en højere enhed.

Konstruktion

Boheme 10 m er ikke blot et nyt familiemedlem, men konstruktions- og bygningsmæssigt en helt anden båd. Materialet er marineplywood bygget over klink. Udover de hyggelige lyde giver denne byggemåde en utrolig stivhed og styrke i forhold til vægten. Der forekom ikke en knagelyd under sejladsen, og en af grundene til de fornemme kapsejladsresultater kan ligge i, at riggen kan spændes hårdt op. Forstaget skærer sig ligefrem op igennem vindmasserne mod luv.

Det lette deplacement på 2300 kg med lidt over 56% kølandel giver en båd, man har fornemmelsen af at magte. Den er på én gang let af håndtere og tålmodigt tilgivende uden pludselige bevægelser.

Klinkbygningen med 9 bord giver så stumpe vinkler, at skroget virker glat og afrundet. De 2½ cm’s overlæg med limmættet endetræ er en følge at byggematerialet, som kun kan benyttes til enkeltkrumme flader, men på en måde virker det hyggeligt og betryggende, af man kan se, hvordan båden er bygget op - i hvert fald, når det som her ikke går ud over sejlegenskaberne.

Det må naturligvis være dejligt for en konstruktør af være ubundet i sin formgivning af selve byggemetoden, som man til dels ser i glasfiberarmeret polyester. På den anden side er der så store fordele af hente med hensyn til præcision, stivhed og medbyggermuligheder, at de små ekstra turbulente vandstrømme nok er værd at tage med. I praksis viser det sig at have umærkelig lille betydning.

Mest berømt er 1/4-tonneren Waarschip, som i 1972 besatte 2. pladsen i 1/4 Ton Cup knebent slået af "Listang", men også mini-tonneren Boheme har opnået forbløffende resultater. I 10-meterens lange, slanke linier forsvinder de eventuelle negative virkninger helt, mens de mest overbeviste ligefrem har lov til at tro på, at de enkelte knæk giver et hjælpende lift mod luv og af de store jævne flader hindrer, af forskibet graver sig ned og skærer ud til siderne. Det fornemmedes faktisk sådan, men skyldes virkeligt vellykkede konstruktionslinier.

Det er ikke en opreklameret og internationalt berømt konstruktør, som har ladet inspirationen råde. Her er der tale om den beskeden respekt for opgaven og ansvarsbevisthed over for de kunder, som skal bruge tid og/eller penge på at komme ud at sejle.

De fire mænd bag Dantec er alle sejlere. Tre at dem ingeniører. Per Quist, som nok er den drivende kraft bag nye projekter, siger rent ud: "Når vi har set så mange af de kendte navne efter prøvesejladsen måtte flytte kølvægt og ændre ballast og vægtfordeling, brække master osv. syntes vi, vi lige så godt kunne gøre det selv. Vore byggemetoder tillader os af lave en relativt billig prototype, som vi så kan forsyne med dele fra vort øvrige program. Efter at have sejlet med den et år og foretaget de nødvendige justeringer, tør vi så gå i gang med noget, som vi med sikkerhed ved er i orden. I øvrigt er det ikke så svært med lange, slanke linier og med en let flad båd, hvor meget af vandet blot skal ledes ind under bunden".

Per Quist får det til at lyde lettere end det er, - men Dantec har bare været dygtige eller heldige. Boheme 10 m sejler næsten perfekt gennem vandet. Stævnen styrer uden at grave sig ned. Hækken slipper vandet uden at trække unødvendige mængder med sig. Perfekt kursstabilitet med en antydning af tendens til at søge mod luv. Da Boheme samtidig kan kastes rundt om sin egen akse og kan bringes til at falde af under spilerskæring, tilgiver man gerne, at der løber noget vand på tværs under stor krængning. Det er nok den pris, man må betale for den flade bund, som giver surfmulighed, hvis søerne er store nok.

Det må være lidt flovt for anerkendte konstruktører og tegnestuer, at et værft, der producerer tæt ved 150 både eller byggesæt om året, foretrækker selv at gennemarbejde deres projekter, men det er velgørende at se, at det kan gøres med så stort held.

Markedsføring.

Dantec i Assens startede med et gammelt pakhus ved havnen - indkøbt til produktion af stålbåde. Stål er sagen til turbåd i fx Holland og Tyskland, men her i landet har det aldrig slået an. Da man begyndte af se sig om efter andre opgaver, faldt man for byggesystemet i Waarschip 1/4 ton, som midt i 70’erne fremstilledes i stort antal på licens. Efterhånden som man høstede erfaring med byggesæt, byggevejledninger og medbyggerproblemer, fik man lyst til på egen hånd af skabe andre modeller - noget man i øvrigt blev ret uenige om med den hollandske Waarschp producent.

Boheme Mini og senere den 8,10 m nge Boheme La Grande er så enkle i deres opbygning, at de kan bringe medbyggere ud at sejle for henholdsvis ca. 40-45.000 og 70- 80.000. Da moden svingede i retning af de lange bådtyper, var det naturligt af forsøge sig her, da denne bådtype med sin enkle aptering og lange forløb egnede sig godt til byggesæt-metoden. At man samtidig har tænkt på muligheden for gennem kapsejladsresultater at gøre Boheme, Dantec og metoden kendt, er vældig traditionelt. Problemet er simpelt hen at bryde danske sejleres vanetænkning. Glasfiber-industrien har været så dygtige til at fortælle os om produktets uforgængelighed og vedligeholdelsesfrihed, at mange os har glemt, af vi synes, at træ er smukkere, og at moderne to-komponent -maling og -lakker er så stærke, at de bedste glasfiberværfter i verden altid leverer malede skrog. Ved tilstrækkeligt omhyggelig grund- og overfladebehandling samt afvaskning og polish en gang imellem vil alt stå lækkert efter 5-10 år. I samme periode vil en plasticbåd være blevet godt falmet, ridset og ramponeret, samt have fået en del "bylder", hvis man da har troet på myten om de manglende vedligeholdelseskrav.

Et langt, smukt skrog skabt i plywood over knækspant. Stævnen styrer perfekt gennem vandet uden tendens til at grave sig ned.

Selv om Dantec har nydelige informative annoncer, har man ikke formået at trænge igennem vrimlen af lovprisninger og urealistiske lokkepriser. Hvis man blot gennem farveannoncer kunne vise, hvor lækkert et træskib er indvendigt, at marineplywood - ud over at være 5 gange så stærkt som tilsvarende massivt træ - er nemt af overfladebehandle, så det svarer til glasfiber. Måske skulle man også slå endnu kraftigere på, at man ikke behøver af være håndværker. Man kan hvis man har tid og plads. Markedsføringen virker dog uhyre sober, og Dantec er da også i disse for branchen hårde tider vokset støt og roligt, og har i år kunnet tage nye lokaler og maskiner i brug. Med den større kapacitet skulle ordretilgangen gerne øge, og meget tyder på, af 1979 bliver året, hvor danskerne kommer til at genopdage træbåden, - men i moderne "vedligeholdelsesfri" udførelse

Byggesæt og byggevejledning

For at undgå de byggefiaskoer, som hurtigt ville stoppe salget, leverer Dantec altid det færdige skrog. Af samle dette ville være en for stor opgave for de fleste og resultatet ville blive dårlig kvalitet, finish og manglende præcision, som ville kunne hindre tilpasningen af alle øvrige dele.

Trin 1: Færdigt skrog og alle dele samt materiale helt ned til propper og lak og afdækningstape. Det kan så opdeles i leverancetidspunkter, hvilket kan lette både økonomisk og pladsmæssigt.

Trin 2: Helt træfærdig båd klar til maling.

Trin 3: Den helt færdige båd.

Priserne henholdsvis 79.910 kr., 105.475 kr. og 144.300 kr. viser, hvor meget der er at spare ved eget arbejde. Hvis man tænker på, at den timeløn, man opnår - hvis man som amatør bygger til eget brug - er skattefri, har man næsten ikke råd til at lade være.

Tegninger og dele er nummererede, og der medfølger fotoserie af detaljer samt skriftlig vejledning, som er så grundig, at Dantec kan undgå de fleste telefoniske forespørgsler. Dem besvarer man i øvrigt gerne.

Ethvert fornuftigt menneske vil kunne finde ud af det, specielt fordi de svære detaljer, som kræver oplimning eller maskiner, er forhåndsudført, men det kræver tid, tålmodighed, energi og et godt sammenhold at klare det. Til gengæld må sejlglæden og ejerstoltheden blive tilsvarende stor

Sejlegenskaber

På grund af travl kapsejladsdeltagelse med den første standard Boheme 10 m havde vi ikke mulighed for at prøvesejle den i samme udstrækning som vi plejer. Til gengæld vil den så i høj grad kunne bedømmes på sine resultater.

Resultaterne fortæller dog sjældent noget om, hvordan båden er at opholde sig i under sejlads, så her vil vi lægge hovedvægten.

Når man hopper om bord, har man en så god, fast fornemmelse, at man på ingen måde savner søgelænder eller forpulpit. Med bakket fok kan man rotere om sin egen akse, og med kraftige rorudslag kan man forsigtigt rokke sig rundt eller stoppe et for voldsomt opskud. Med følsomme rorudslag er kursstabiliteten forbløffende, og opskuddet langt og let at beregne. Det er kort og godt en pragtfuld båd til selv de mest indviklede havnemanøvrer for sejl.

For fuld sejlføring oplevede vi en utrolig acceleration i pustene og den berusende følelse af i let luft at køre på egen fartvind - specielt under skæring med spiler. For den ihærdige og dygtige besætning er der mulighed for at presse meget ekstrafart ud af Bohemen, som reagerer entydigt og følsomt på alle justeringer.

Det forbløffende for os var, at del lange, jævne opskud giver en tålmodighed over for rorsmanden (m/k)’s forsyndelser. Den kører tilgivende videre, indtil man igen er inde på sporet. Man behøver derfor ikke at være opvokset i en Optimist og have levet alle sine ungdomsår i lynhurtige joller for at få denne 10 m til at sejle godt, stærkt og behageligt på langturene.

Man behøver heller ikke af være sammenbidt koncentreret, men kan nyde solen og selskabet og samtidig sejle fra de fleste. Koncentration, viden og kunnen kan derimod give udslag på de sidste 10'dele knob, som afgør en kapsejlads.

På kryds sejler Boheme 10 m sig selv, når sejlene først er trimmet ind, og man har fundet balancen mellem genuaens skødepunkt, bagstag og hækstag. Løjgangen i hele cokpit’ets bredde giver mulighed for at køre storen ud i borde, men hverken bomstop eller løjgang var på prøvebåden så velfungerende, at mulighederne kunne udnyttes.

I vendingerne glædede vi os over 7/8 riggens mindre og nemmere forsejl, og spileren på 65 m2 er også tilpas for to eller tre personer. Den store kursstabilitet gør det også muligt at sejle singlehand med spileren, og gør sætning, bomning og bjærgning til en afslappet affære uden råb, skrig og panik.

Lige under stævnen har Boheme et fladt parti i bredde med en vandski. Pelle Petterson havde samme idé på 12 meren "Sverige", og det ser ud til, at stævnen surfer tidligt i stedet for at grave. Her er det sikkert en følge af byggemetoden, men da man samtidig ved krængning opnår en kant til tidlig separering af vandstrømmene, begynder man at blive tvivl, om metoden er en fordel eller ulempe. Hvis det sidste ertilfældet, opdagede vi det ikke.

På intet tidspunkt opførte prøvebåden sig ubehageligt eller ukontrolleret. Selvfølgelig kan man forestille sig bølgesystemer, hvor [ængden og vægten passer dårligt, men det vil gælde enhver konstrukion. Under de forhold, vi havde, oplevede vi kun harmonien, venlige bevægelser, som frydede rorgængeren og gav passagererne nulighed for at slappe af eller sove rygt.

En båd af plywood er så stiv, at alle standard glasfiberbåde komner til af føles bløde. Vi fornemmede, at det må være en stor fordel i krap sø. Dette vil dog kræve enten en mere stabil mast, eller et sæt ekstra løbende undervant.

Mast og rig

Masten fra John Mast var dejlig fleksibel oq veldimensioneret. En så blød mast tillader en kraftig fladning af storsejlet, men kræver god og veljusteret afstivning for at udnytte skrogets stivhed og gode gang i søen. Der manglede en perfektionering af beslag, stagning og rebesystem, men det erforbløffende, at dette rent danske firmafra Mosede kan levere et så godt produkt til en pris, der ligger på omkring halvdelen af de store på markedet. For de mange sparede penge burde kunde eller værft nok kunne klare det sidste nødvendige.

Sejl

Standardsejl leveres fra Neil Pryde med Danteos eget mærke. Prøvebådens sejl var simpelt hen perfekte op til de 6 m/sek., vi havde mulighed for at prøve, og bådens ejer var tilfreds med storsejlet - også under kulingsbetingelser. De danske sejllofter skal til at oppe sig vældigt for at leve op til industrisejl af denne kvalitet. Dantec har afstået fra at forhandle danske sejl, så længe der hersker så kaotiske og lidet forretningsmæssige forhold på markedet

Dækslayout og cockpit

Alt er lige efter lærebogen. God arbejdsplads, fin passage, god siddestilling og støtte. Dejligt dybt selvlænsende oookpit med separat rorgængersæde, hvor man kan sidde med front mod spileren.

Kun få spil, men mange faldklemmer eller spilaflastere. Her var de placeret ganske tæt og med udløserne for udsat, med fare for utidig udløsning. I øvrigt var stopperne solide og gode til frigørelse af spillene på ruftaget til enten spiler- eller fokkeskøder, så man slipper for at rode rundt nede på læ karm.

I stedet for upraktiske kistebænke er der store agterluger og gode stikkøjer.

Den højt placerede løjgang (kan flyttes) gav god støtte, men også fin motion

Indretning om læ

Varm, rødlig mahogni med tyk, blank lak giver associationer til de gode gamle dage. Klassisk langski bsindretning med gode køjer og stuverum. Hynderne havde i prøvebåden hestedækkenbetræk, men kan jo varieres efter hver enkelt ejers ønsker og behov. Toilet - sø - som kemisk - er der plads til under forpikens bund. Pantry under den meget store skydekappe. Forsyner man sig med et bomtelt, har man både ståhøjde og frisk luft.

Her er man om bord i et skib og ikke i en sejlende campingvogn.

Rummet frister til personlige, maritime detaljer, som let lader sig realisere i en træbåd.

Den atmosfære, man oplever i denne relativt billige selvbyggerbåd, vil man normalt ikke tinde i både under 1/2 og 1/1 million, og i så tilfælde kun som kulisse, mens den her er en del af funktionen

Motorinstallation

Der er plads til en lille 7 1/2 hestes indenbordsrnotor under cockpit’et, men mange vil sikkert foretrække påhængsmotor til en så god sejlbåd

Konklusion:

Boheme 10 m er en god mulighed for hobbyhåndværkeren til inden for et overskueligt beløb at få en smuk og velindrettet båd, som i sejlegenskaber ligger tæt på Børresens BB 10’er - der nok må regnes som noget af det ypperste på markedet.

Det lækre træ om læ giver virkelig bådhygge, og den store stivhed og præcision giver gode fartmuligheder og nem deltilpasning for selvbyggeren.

Dantec fortjener, at deres nye flagskib bliver så kendt, at det åbner vejen også for deres lidt mere kantede og brede både, hvor den almindelige familie kan finde den plads, som måske savnes i Boheme 10 m. Vi savnede hverken plads eller ståhøjde, men fandt båden vel udnyttet og planlagt.

Savner til gengæld allerede den stille dukken langs bådens sider, mens solen varmede i ansigtet, og rugbrødet med pølse smagte som festmad.

Billedtekster:

Der er masser af stuveplads, og garneringen med ædelt træ i luksusklasse får man med i købet. cookpitet er stort og veldimensioneret.

På prøvebåden var skødebroen anbragt i karmhøjde hele cockpitets bredde.

Der er pantry i bagbord side lige under skydekappen, med fornuflige rum til alt køkkengrej.

Rorsmandens tofte af formbøjet finér giver god siddeplads under alle forhold. Det samme gør cockpitkarmen.

På grund af den flade bund er stuverummene under køjerne ikke ret dybe. Der er tilgengæld mange af dem.

Cockpitet er meget dybt med bænke i behagelig siddehøjde.

Forrummet er meget dybt og smalt, men giver rigelig plads til to.

"Hanskerummene" på prøvebåden havde afløb i borde, hvilket også selv cm der ligger sejl i stævnen. viste sig mindre hensigtsmæssigt under krængning.

Langskibs aptering og ikke megen gulvplads. Til gengæld både sidder og ligger man behageligt.

 

Et herligt træskiv er markedets billigste 10-meter. *

Hvad er det for en båd? *

Konstruktion *

Markedsføring. *

Byggesæt og byggevejledning *

Sejlegenskaber *

Mast og rig *

Sejl *

Dækslayout og cockpit *

Indretning om læ *

Motorinstallation *

Konklusion: *

Billedtekster: *